Wat doet een (e-commerce) product owner?

De e-commerce product owner is de brug tussen business en IT en vertegenwoordigt de belangen van de klant. Hij is verantwoordelijk voor de communicatie tussen de klant, bedrijfsmanagers en het ontwikkelingsteam en zorgt dat er nieuwe, werkende producten of functionaliteiten worden opgeleverd die maximale waarde toevoegen. De product owner is het spin in het web die het complete plaatje overziet en op verschillende niveaus kan communiceren.

Wat is scrum ?

De product owner is onderdeel van het scrum team, maar wat is scrum eigenlijk? Scrum is een agile werkwijze die een effectieve en flexibele manier van werken mogelijk maakt om software te ontwikkelen. Waar je bij de traditionele aanpak veel tijd kwijt bent aan de voorbereidende fase, zorg je er met scrum voor dat je snel werkende producten oplevert aan de hand van korte sprints. Je werkt in een multidisciplinair en zelfsturend team, waarbij iedereen commitment geeft om de sprints succesvol af te ronden.

Scrum product owner backlog


Welke rollen zijn er nog meer ?

Naast de product owner heb je de scrum master die verantwoordelijk is om de samenwerking binnen het team zo goed mogelijk te laten verlopen. Hij zorgt ervoor dat iedereen op de hoogte is van de scrum werkwijze en zorgt ervoor dat de meetings plaatsvinden. Daarnaast heb je de “developers”. Dit zijn alle leden van het team die meewerken aan het ontwikkelen van het product en zijn meestal multidisciplinair (bijv. een designer, programmeur of tester). De product owner kan ook onderdeel zijn van het team.

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van een product owner?

 • Vertegenwoordigen van de belangen van de klant en zijn of haar visie
  Een hele belangrijke taak van de product owner is het vertegenwoordigen van het klantbelang. Hij moet een duidelijke visie creëren voor het eindproduct en regelmatig contact onderhouden met de klant / stakeholders. De visie moet duidelijk overgebracht worden naar het team, zodat iedereen weet wat er uiteindelijk bereikt moet worden.
 • Samenwerken met het scrum team
  Om tot een goed eindproduct te komen moet er goed samengewerkt worden met de developers. De product owner bepaalt wat er uiteindelijk gedaan moet worden en het team bepaalt hoe dit wordt gedaan. Hij neemt beslissingen, zorgt ervoor dat het team goed door kan werken en geeft waar nodig tijdig feedback.
 • Beheren van de product backlog
  De product owner zorgt ervoor dat er goed omschreven items aanwezig zijn in de backlog en bepaalt de prioriteit, waarbij de belangrijkste altijd bovenaan staan. Een product owner met e-commerce kennis weet hoe items goed moet worden omschreven en waar er rekening mee gehouden moet worden. De backlog moet regelmatig tegen het licht worden gehouden en de prioriteiten moeten goed worden bijgehouden.
 • Verzorgen van feedback voor spoedige voortgang
  Tijdens de ontwikkeling is er veel behoefte aan feedback van de product owner, zodat de developers de voortgang erin kunnen houden. In de praktijk komt het regelmatig voor dat er tijdens de sprint vragen zijn of er beslissingen genomen moeten worden. Het is dus van belang dat hij hier snel in kan schakelen en beslissingen durft te nemen.

Onderstaande video geeft een duidelijk beeld van de rol van de product owner:

Wat maakt iemand een goede e-commerce product owner?

 • Stelt altijd het belang van de klant voorop
 • Kan communiceren op meerdere niveaus, zowel met de stakeholders als de developers
 • Is goed in backlog management, het uitwerken van tickets en het bepalen van de prioriteiten
 • Begrijpt de behoeftes van de klant en kan dit formulieren in een duidelijke visie en dit vertalen naar duidelijke acties voor het team
 • Heeft goede zelfkennis en kan een team leiden
 • Heeft kennis en ervaring van e-commerce en webdevelopment, waardoor hij de business case goed begrijpt en dit goed kan overbrengen naar het team

E-commerce product owner inhuren?

Ben je op zoek naar een product owner met veel ervaring van e-commerce en webdevelopment? Legacy biedt product owners met meer dan +12 jaar ervaring op dit gebied. Een PO met e-commerce kennis maakt de juiste beslissingen en voorkomt een hoop frustraties en inefficiënte sprints.