Data gedreven e-commerce conversie optimalisatie

Conversie optimalisatie onderzoek

Bij conversie optimalisatie starten we met het opstellen van de lijst met potentiële verbeterpunten. Bij de verbeterpunten vermelden we wat de verwachte impact van deze verbetering is.

Deze lijst nemen we door met de ontwikkelaar van de e-commerce omgeving. Zij kunnen dan inschattingen geven wat de verwachte inspanning zou kosten om de punten permanent te realiseren.

Hierna nemen wij samen met jou de resultaten van dit onderzoek door om besluiten te nemen. Voor ieder verbeterpunt is duidelijk wat de verwachtingen zijn qua investering en terugverdientijd. We bepalen gezamenlijk de prioriteiten van de verbeterpunten.

Conversie optimalisatie onderzoek
A/B testen conversie optimalisatie

A/B testen conversie optimalisatie voor permanente implementatie

Vervolgens maken we maandelijks een selectie van verbeterpunten op in A/B tests. We kunnen dan voor we de aanpassing permanent doorvoeren en de volledige investering doen, de aanpassing eerst testen om te zien of de verwachte impact gerealiseerd wordt.

Indien een test faalt, wordt er goed gekeken waarom. Kan de test op een andere manier wel succesvol uitgevoerd worden? Indien dit kan wordt het verbeterpunt opnieuw getest. Als er geen betere manier te vinden is wordt het verbeterpunt losgelaten.

Indien een test slaagt, wordt het verbeterpunt doorgegeven aan de ontwikkelaar van de e-commerce omgeving om dit permanent door te voeren. Waarna wij de resultaten van deze aanpassing over het algemeen maandelijks in de gaten blijven houden.

Periodieke conversie optimalisatie

Iedere 3 maanden gaan we opnieuw onderzoeken of er nieuwe verbeterpunten voor conversie optimalisatie gevonden kunnen worden. De lijst wordt aangevuld met nieuwe verbeterpunten en wij beoordelen de bijbehorende verwachte impact.

De nieuwe punten worden met de ontwikkelaar van het platform besproken voor een inschatting. Zowel de bestaande als de nieuwe verbeterpunten zullen wij opnieuw met u prioriseren.

Vervolgens wordt deze nieuwe lijst in de opvolgende 3 maanden weer maandelijks gebruikt bij het selecteren van verbeterpunten die getest en doorgevoerd kunnen worden.

Periodieke conversie optimalisatie

Een e-commerce conversie specialist van Legacy aan uw zijde?

Met een e-commerce conversie specialist van Legacy samen werken aan het overtreffen van uw doelstellingen.