Marketing begeleiding uitbesteden aan interim marketing manager

Begeleiding marketeers uitbesteden aan interim marketing manager

Het kan enorm waardevol zijn een interim marketing manager het team te laten aansturen. Niet iedere partij is echter al klaar voor een fulltime marketing manager, juist als er een parttime behoefte ligt, of een tijdelijk invulling gewenst is omdat je moeite hebt met het invullen van de vacature kan een interim marketing manager van Legacy een uitkomst zijn.

Het begeleiden van zowel externe als interne marketeers kan een flinke uitdaging zijn. Alle marketing disciplines goed op elkaar afgestemd houden, het team uitbreiden met nieuwe medewerkers. De marketeers strategisch voorzien van voldoende informatie, het beoordelen van kwaliteit en het monitoren van de resultaten zijn tenslotte belangrijke taken om de marketing optimaal te laten presteren.

De ervaren interim marketing managers van Legacy zijn bekend met alle facetten van het aansturen van zowel interne als externe marketeers. Het sturen op KPI’s en het rapporteren van kansen en resultaten aan het management van de organisatie. Zo hou je zelf het stuur in handen terwijl de daadwerkelijke aansturing van het team door de interim marketing manager uitgevoerd wordt.

Begeleiding marketeers uitbesteden aan interim marketing manager
Begeleiding van externe marketeers uitbesteden

Begeleiding van externe marketeers uitbesteden

In veel gevallen zien we dat e-commerce ondernemers hun marketing bij meerdere ZZP’ers hebben ondergebracht. Dit is vaak de beste manier om senior marketing specialisten jouw marketing te laten uitvoeren. Gezien bij de agencies juist vaak junior en medior marketeers de werkzaamheden uitvoeren.

Wanneer je een groep met senior marketing ZZP’ers om je heen hebt verzameld, is het zaak dit als een team aan te sturen. Ook een marketing agency die verschillende marketing werkzaamheden uitvoert heeft kwalitatieve aansturing nodig. Het uitbesteden van de aansturing van het externe marketing team, kan een goede manier zijn om alle marketing activiteiten goed op elkaar af te stemmen.

Dit kost tijd die jij als ondernemer waarschijnlijk liever in andere zaken steekt. Niet alleen het gebrek aan tijd, ook een gebrek aan expertise kan een reden zijn om een interim marketing manager in te zetten. Zo hou jij als ondernemer zelf je handen vrijhoud om te focussen op waar jij zelf goed in bent. Wat over het algemeen niet alleen de kwaliteit van de marketing zal verbeteren maar ook jou eigen werkplezier.

Begeleiding van interne marketeers uitbesteden

Wanneer je interne marketing team behoefte heeft aan kwalitatieve aansturing van een marketing manager, kan het (tijdelijk) invullen van deze functie met een interim marketing manager een uitkomst zijn. Ten eerste om op korte termijn deze functie in te vullen, gezien het soms lastig kan zijn op korte termijn een vacature in te vullen en daardoor lang kan duren voor iemand deze werkzaamheden uitvoert.

Ook wanneer er behoefte is aan een part time invulling, kan een interim marketing manager de gewenste oplossing zijn om kwalitatieve aansturing op het interne marketing team te realiseren. Een part time marketing manager die in loondienst wil werken is tenslotte vrijwel niet te vinden op de arbeidsmarkt.

Begeleiding van interne marketeers uitbesteden
Veel voorkomende interim marketing manager vraagstukken van e-commerce ondernemers

Veel voorkomende marketing vraagstukken van ondernemers

Bij gebrek aan tijd of expertise kan het zinvol zijn een interim marketing manager van Legacy in te huren. Ook wanneer bemiddeling met freelance marketeers of marketing agencies gewenst is.

Dit zijn vraagstukken waar e-commerce ondernemers mee te maken krijgen:

  • Welke waarde biedt een freelance marketeer jouw onderneming en hoe kunnen we die zoveel mogelijk in zijn kracht zetten?
  • Hoe presteert de marketing agency en hoe zorgen zorgen we dat we het maximale uit deze samenwerking halen?
  • Hoe maken je jouw organisatie aantrekkelijk voor interne marketing medewerkers?

Ondernemers bevinden zich vaak tussen het tafelkleed en het servet. De marketing managers van Legacy starten eerst met een situatie schets, dan nemen we de aansturing van de marketeers over en beoordelen wat er nodig is om deze volgende stap te kunnen maken. Dit werken wij uit een in plan van aanpak, werken de tijdlijn uit en presenteren de resultaten.

Bemiddeling met marketing partijen

Helaas komt het voor dat er conflicten ontstaan met de uitvoerende marketing partijen. In deze gevallen kan het wenselijk zijn een externe beoordeling van een specialist te krijgen van de ontstane situatie. Daarin kijken we zowel naar de gemaakte afspraken als de kwaliteit van de geleverde diensten.

Naast de situatie schets is het ook belangrijk helder uit te werken wat de gewenste situatie zou zijn. Dit om goed bloot te leggen waar de onvrede uit is ontstaan. Hiermee kunnen we vervolgens in gesprek gaan met de betreffende marketing partij om te kijken of aan deze behoefte voldaan kan worden.

De marketing partij krijgt uiteraard ook de kans zijn/haar kant van het verhaal te vertellen, hoe deze situatie ontstaan is. Op basis van deze gesprekken, de situatie schets en het beoordelen van de aanwezige expertise, adviseren wij of het verstandig is de samenwerking voor te zetten of om op zoek te gaan naar een vervangende marketing partij.

Bemiddeling met marketing partijen

Een interim marketing manager van Legacy aan jouw zijde?

Met ervaring en veel passie werken de e-commerce specialisten van Legacy aan het behalen van jouw doelstellingen.