E-commerce project management

E-commerce beheer uit handen geven

E-commerce projecten worden vaak onderschat, het vraagt om veel kennis, ervaring en tijd om goed van de grond te krijgen. Dat begint bij het uitwerken van de juiste requirements, maar ook het vullen van PIM data en content. Als onafhankelijke project managers en product owners van Legacy weten we met onze ruime ervaring in e-commerce project management, hoe we op een efficiënte manier grote stappen kunnen maken. Wij hebben veel ervaring opgedaan bij development en/of marketingbureaus, waardoor we de pijnpunten herkennen en de juiste beslissingen kunnen nemen.

Juist daarom kunnen wij ons niet alleen goed in de klant inleven maar ook in de uitdagingen bij het bureau. Zo kunnen we vaak problemen voorkomen in plaats van ze te verhelpen.

e-commerce doorontwikkeling van Legacy e-commerce

Meer dan 12 jaar e-commerce ervaring

Scrum & PRINCE2 gecertificeerd

Kennis van Online marketing

E-commerce begeleiding & beheer

Ervaren project managers

E-commerce projecten vragen om veel kennis en de capaciteit om must haves, nice to haves en could haves te definiëren en waar nodig prioriteiten te stellen of concessies te doen. Bij Legacy hebben we veel ervaring op het gebied van zowel online marketing als e-commerce project management en is alles erop gericht om je waar nodig hierbij te betrekken en waar het kan zelf hier actief keuzes en beslissingen in te nemen.

E-commerce product owners

Onze product owners zorgen voor een goed georganiseerde backlog en bepaalt de prioriteiten van de sprint. De product owner zorgt ervoor dat de sprints waarde toevoegen aan het product en stemt deze af met de stakeholders.

Professional Scrum Product Owner™ (PSPO) gecertificeerd

Resultaat gedreven sprints

Vertegenwoordigt het belang van de klant

Goed georganiseerde backlog

Project management voor e-commerce projecten

Met veel e-commerce ervaring helpen onze project managers of product owners met een no-nonsense mentaliteit om jouw e-commerce project succesvol te laten zijn. We bepalen de juiste prioriteit en zorgen ervoor dat de kwaliteit gewaarborgd blijft, zodat jij je kunt focussen op de business. Wij helpen je o.a. met:

  • Uitwerken requirements van nieuwe e-commerce projecten
  • Bepalen van de juiste prioriteteiten (MosCoW)
  • Begeleiden doorontwikkelen / optimaliseren e-commerce platform
  • Efficiënte communicatie met development- & marketingbureau, zodat zij goed op elkaar zijn afgestemd
  • Creëren van kennis & draagvlak binnen jouw organisatie
  • Problemen voorkomen in plaats van ze te verhelpen

Onze e-commerce professionals denken graag met je mee als het om e-commerce project management gaat. Zij zijn het spin in het web en zorgen ervoor dat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt.

Projectmanager of productowner e-commerce project

Meer dan 12 jaar ervaring met replatforming

Uitgebreide en volledige replatforming checklist

Voorbereiden personeel op replatforming

Vertegenwoordigen jouw belangen bij de agency

Brede platformkennis aanwezig

Replatforming begeleiding

E-commerce replatforming heeft vaak veel voeten in aarde, niet alleen veranderd voor het team dat met de e-commerce omgeving werkt. Er zijn ook veel belangrijke zaken om te controleren om er zeker van te zijn dat de prestaties van jouw e-commerce omgeving bij replatforming geen dip krijgen.

Helaas zien we dit regelmatig bij agencies groot en klein misgaan. Terwijl wij dit voor deze partijen hadden kunnen voorkomen. Met onze werkwijze voorkomen we enerzijds voor jou als klant deze problemen, anderzijds helpen wij de betreffende agency hier ook mee zodat hij bij een volgend project weet dat hij op een bepaald punt extra moet letten.

Een e-commerce expert van Legacy aan jouw zijde?

Met veel passie en ervaring werken de e-commerce specialisten van Legacy aan het behalen van jouw doelstellingen.